Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 232

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 232 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN OOSENBRUG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 229

Voorgesteld 1 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de huidige situatie bij totstandkoming van wetgeving alleen op basis van vrijwilligheid de betrokkenheid van lobbyisten in kaart wordt gebracht;

van mening dat transparantie over totstandkoming van wetgeving van belang is voor zowel Tweede Kamer als de bevolking;

van mening dat transparantie wordt vergroot door aan te geven wie op welke onderdelen van een wetsvoorstel invloed heeft gehad;

verzoekt de regering, over te gaan tot het toevoegen van een lobbyparagraaf (legislative footprint) aan wetsvoorstellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Oosenbrug