Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 230

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 230 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er soms sprake is van te nauwe banden tussen ambtenaren en lobbyisten door de «baantjescarrousel», waarbij topambtenaren of voormalige volksvertegenwoordigers en bewindspersonen posten krijgen als lobbyist;

overwegende dat iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden dient te worden;

verzoekt de regering, een voorstel naar de Tweede Kamer te sturen om deze zogenaamde «baantjescarrousel» aan te pakken door het opstellen van een gedragscode,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven