19 Stemming motie Basisregistratie personen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten, 

te weten: 

  • -de motie-Koser Kaya c.s. over stoppen met de verstrekking van persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag (25764, nr. 95). 

(Zie vergadering van 8 december 2015.) 

In stemming komt de motie-Koser Kaya c.s. (25764, nr. 95). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor felicitaties aan het adres van de heer Bosma. 

De vergadering wordt van 15.37 uur tot 15.47 uur geschorst. 

Naar boven