12 Stemmingen moties familierechtelijke onderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Familierechtelijke onderwerpen, 

te weten: 

  • -de motie-Yücel c.s. over voorkomen dat een vrouw gevangen blijft in een religieus huwelijk (33836, nr. 9); 

  • -de motie-Van Nispen over financiële drempels voor mediation (33836, nr. 10); 

  • -de motie-Van Nispen/Karabulut over versterken van de rechtspositie van vrouwen in huwelijkse gevangenschap (33836, nr. 11); 

  • -de motie-Keijzer over een voortgangsrapportage over het uitvoeringsplan (33836, nr. 13). 

(Zie vergadering van 17 februari 2016.) 

In stemming komt de motie-Yücel c.s. (33836, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen (33836, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen/Karabulut (33836, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Keijzer (33836, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven