8 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Koșer Kaya c.s. (25764, nr. 95). 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven