32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 229 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de huidige situatie bij totstandkoming van wetgeving alleen op basis van vrijwilligheid de betrokkenheid van lobbyisten in kaart wordt gebracht;

van mening dat transparantie over totstandkoming van wetgeving van belang is voor zowel Tweede Kamer als de bevolking;

van mening dat de transparantie wordt vergroot door aan te geven wie op welke onderdelen van een wetsvoorstel invloed heeft gehad;

verzoekt de regering, de toevoeging van een lobbyparagraaf (legislative footprint) aan wetsvoorstellen wettelijk vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven