7 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Klever en Segers. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven