13 Stemmingen moties Arbeidsmarktdiscriminatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over arbeidsmarktdiscriminatie, 

te weten: 

  • -de motie-Van Weyenberg/Vermeij over verruimen van de uitsluitingsgronden wegens arbeidsdiscriminatie (29544, nr. 693); 

  • -de motie-Van Weyenberg c.s. over intensiveren van de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie (29544, nr. 694); 

  • -de motie-Van Weyenberg c.s. over voorstellen om zwangerschapsdiscriminatie te verminderen (29544, nr. 695); 

  • -de motie-Öztürk over streefcijfers voor het voorkomen van discriminatie (29544, nr. 696); 

  • -de motie-Öztürk over onder de aandacht brengen van standaardclausules en -teksten (29544, nr. 697); 

  • -de motie-Karabulut/Van Weyenberg over meer bevoegdheden en instrumenten voor de Inspectie SZW (29544, nr. 698); 

  • -de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over gemotiveerd terugkoppelen van de redenen voor afwijzing bij een sollicitatie (29544, nr. 699). 

(Zie vergadering van 18 februari 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Van Weyenberg c.s. (29544, nr. 694) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Weyenberg, Karabulut, Pieter Heerma en Vermeij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 704, was nr. 694 (29544). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Vermeij (29544, nr. 693). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Weyenberg c.s. (29544, nr. 704, was nr. 694). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg c.s. (29544, nr. 695). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (29544, nr. 696). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (29544, nr. 697). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Karabulut/Van Weyenberg (29544, nr. 698). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg (29544, nr. 699). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven