Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 227

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 227 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat onderzoek in opdracht van de overheid boven iedere schijn van beïnvloeding moet staan;

overwegende dat druk uitgeoefend door ambtenaren de onafhankelijkheid van onderzoek in de weg staat;

verzoekt de regering, bij onderzoek uitgezet door een ministerie onafhankelijkheid te garanderen door beïnvloeding van het onderzoek door de overheid te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven