10 Stemmingen moties Voortgang trekkingsrechten pgb

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten pgb, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over het trekkingsrecht beleggen bij de gemeenten en de zorgkantoren (25657, nr. 207); 

  • -de motie-Dik-Faber over een stappenplan voor één pgb-budget per wet (25657, nr. 211); 

  • -de motie-Dik-Faber over het in kaart brengen van de redenen voor weigering van een pgb (25657, nr. 212); 

  • -de motie-Voortman/Otwin van Dijk over met Per Saldo overleggen over ondersteuningstrajecten (25657, nr. 214); 

  • -de motie-Bergkamp c.s. over gelden terugvorderen bij fraude (25657, nr. 215). 

(Zie vergadering van 13 oktober 2015.) 

In stemming komt de motie-Van Gerven (25657, nr. 207). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (25657, nr. 211). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (25657, nr. 212). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voortman/Otwin van Dijk (25657, nr. 214). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bergkamp c.s. (25657, nr. 215). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven