Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 211

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 211 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het systeem van het trekkingsrecht eenvoudiger gemaakt moet worden;

van mening dat een belangrijke vereenvoudigingsslag van het trekkingsrecht één budget per wet zou zijn;

overwegende dat één budget per wet met ingang van 1 januari 2016 niet haalbaar wordt geacht;

verzoekt de regering, voor 1 januari met een stappenplan te komen waarin wordt verduidelijkt op welke wijze en met welke tijdsplanning toegewerkt wordt naar één pgb-budget per wet, en daarbij een doorkijk te geven naar een integraal pgb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber