14 Stemmingen moties Begroting Algemene Zaken en begroting Koning

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel over de Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I), van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Van Raak c.s. over ongedaan maken van de belastingvrijstelling van de Koning (34300-I, nr. 5); 

  • -de motie-Van Raak/Pechtold over weghalen van het onderhoud van De Groene Draeck bij het Marinebedrijf (34300-III, nr. 5); 

  • -de motie-Van Raak over onderzoek naar het lekken van de voorstellen voor Prinsjesdag (34300-III, nr. 6); 

  • -de motie-Van der Burg over een second opinion over de onderhoudskosten van De Groene Draeck (34300-I, nr. 6); 

  • -de motie-Recourt over openstellen van paleizen voor het publiek (34300-I, nr. 7); 

  • -de motie-Pechtold/Van Raak over geheel overdragen van De Groene Draeck aan de koninklijke familie (34300-I, nr. 8); 

  • -de motie-Pechtold/Van Raak over vaststellen van koninklijke inkomens met inachtneming van de Wet normering topinkomens (34300-I, nr. 9); 

  • -de motie-Bontes over een einde maken aan de fiscale voordelen van de leden van het Koninklijk Huis (34300-I, nr. 10); 

  • -de motie-Bontes over niet langer financieren van de onderhoudskosten van De Groene Draeck (34300-I, nr. 11). 

(Zie vergadering van 14 oktober 2015.) 

In stemming komt de motie-Van Raak c.s. (34300-I, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Raak/Pechtold (34300-III, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Raak (34300-III, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Burg (34300-I, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Recourt (34300-I, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Pechtold/Van Raak (34300-I, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pechtold/Van Raak (34300-I, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (34300-I, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (34300-I, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven