9 Regeling van werkzaamheden stemmingen

De voorzitter:

Het is een beetje verwarrend omdat de stemmingsbel in deze zaal niet werkt. Ik heb even gezocht naar de ouderwetse bel, maar die ligt achter slot en grendel. We wachten nog heel even op de mensen die er nog niet zijn. Buiten de zaal is de bel wel te horen. 

Ik stel voor om hedenmiddag ook te stemmen over de moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten (34135) en over de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderzoek OCW 2016 (34300-VIII). 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Voor een enkele opmerking over de stemmingslijst, geef ik als eerste het woord aan mevrouw Schouten. 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Het gaat over punt 10 van de stemmingslijst. Ik wil graag mijn motie op stuk nr. 50 aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Schouten stel ik voor, haar motie (34300-XIII, nr. 50) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De heer Vos heeft ook een opmerking over de stemmingslijst. Ik kan vast verklappen dat dit over het zelfde punt gaat, namelijk punt 10. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Inderdaad, ik wil graag mijn motie op stuk nr. 35 aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jan Vos stel ik voor, zijn motie (34300-XIII, nr. 35) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven