Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 215

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 215 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het op dit moment lastig is om geld terug te vorderen van zorgorganisaties, intermediairs of professionals die met pgb gefraudeerd hebben;

constaterende dat in de praktijk de budgethouder verantwoordelijk wordt gehouden voor de met pgb frauderende zorginstelling, intermediair of professional;

van mening dat degene die feitelijk verantwoordelijk is voor de fraude met pgb hiervoor verantwoordelijk gehouden zou moeten worden en dat daar de gelden teruggevorderd zouden moeten worden in plaats van bij de benadeelde budgethouder;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke aanpassingen van bestaande wet- en regelgeving en/of invoering van nieuwe wet- en regelgeving nodig zijn om het mogelijk te maken dat gelden teruggevorderd kunnen worden van de met pgb frauderende zorginstellingen, intermediairs of professionals, kijkend naar alle wetgeving waarin een pgb van toepassing is, en de Kamer hierover eind 2015 te informeren,

verzoekt de regering tevens, te bevorderen dat zolang er geen passende wet- of regelgeving is, gelden niet van de benadeelde budgethouders worden teruggevorderd door zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Potters

Van Gerven