12 Stemmingen moties Ouderenmishandeling

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Ouderenmishandeling, 

te weten: 

  • -de motie-Krol over een raad voor de ouderenbescherming (28345, nr. 137); 

  • -de motie-Van Gerven over onderzoek of rijksbeleid een oorzaak is van ouderenmishandeling (28345, nr. 138); 

  • -de motie-Keijzer/Agema over overbelasting van mantelzorgers door Wmo-hervormingen (28345, nr. 139). 

(Zie vergadering van 13 oktober 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Krol stel ik voor, zijn motie (28345, nr. 137) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (28345, nr. 138). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Keijzer/Agema (28345, nr. 139). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven