18 Stemmingen moties Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg, 

te weten: 

  • -de motie-Berndsen-Jansen/Kooiman over de zorg voor beroepsgerelateerde ziektes bij brandweer- en ambulancepersoneel (30821, nr. 24); 

  • -de motie-Vermue/Van Wijngaarden over een bijeenkomst van werkgevers van brandweer en ambulancediensten (30821, nr. 25). 

(Zie vergadering van 15 oktober 2015.) 

In stemming komt de motie-Berndsen-Jansen/Kooiman (30821, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Vermue/Van Wijngaarden (30821, nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven