20 Mededelingen

De voorzitter:

Dames en heren, ik probeer over het geluid in de zaal heen te komen, maar zelfs met een microfoon is het vrij lastig. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Naar boven