16 Stemmingen moties Verwerving F-35

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Verwerving F-35, 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk over stopzetten van het JSF-project bij overschrijding van het budget (26488, nr. 394); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over inzage van de brondocumenten over de JSF (26488, nr. 395); 

  • -de motie-Hachchi over het probleem van wisselingen in de dollarkoers (26488, nr. 396). 

(Zie vergadering van 15 oktober 2015.) 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (26488, nr. 394). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (26488, nr. 395). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Hachchi (26488, nr. 396). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven