Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 214

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 214 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment al veel gebeurt in de ondersteuning van bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en instanties die de systemen voor uitvoering van het persoonsgebonden budget beheren;

van mening dat budgethouders ondersteuning verdienen, zeker na invoering van het ingewikkelde trekkingsrecht;

verzoekt de regering, in overleg met Per Saldo te treden over ondersteuningstrajecten voor (nieuwe) budgethouders en de Kamer daar voor 1 januari 2016 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Otwin van Dijk