Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 207

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 207 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) alle zorgovereenkomsten en gewijzigde zorgovereenkomsten nog steeds handmatig moet verwerken, waardoor dit een zeer tijdrovend en foutgevoelig proces blijft dat niet op korte termijn opgelost zal zijn;

constaterende dat inhoudelijke toetsing van verschillende zaken die samenhangen met de rechtmatigheid van de uitbetaling van pgb-middelen van de SVB naar de gemeenten en zorgkantoren verschuift;

van mening dat de uitbetalingsfunctie van de SVB niet heilig is om het trekkingsrecht vorm te geven;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat er nodig is om het trekkingsrecht te beleggen bij de gemeenten en de zorgkantoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven