Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 66, item 19

19 Stemmingen Visserij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over visserij,

te weten:

  • - de motie-Dijkgraaf c.s. over het opheffen van het vangstverbod van wolhandkrab (32201, nr. 51);

  • - de motie-Paulus Jansen over misbruik van inkoopmacht (32201, nr. 52);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over welzijnsregels voor de vangst en slacht van wildgevangen vissen (32201, nr. 53);

  • - de motie-Bosman c.s. over een herberekening van het streefbeeld (32201, nr. 54);

  • - de motie-Schouw/Dikkers over het handhaven van het vangstverbod van de wolhandkrab (32201, nr. 55);

  • - de motie-Schouw/Dikkers over de voedselveiligheid van de wolhandkrab (32201, nr. 56).

(Zie vergadering van 21 maart 2013.)

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (32201, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (32201, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (32201, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosman c.s. (32201, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw/Dikkers (32201, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouw/Dikkers (32201, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Schouw (D66):

Mevrouw de voorzitter. Nu de motie over de opheffing van het vangstverbod van de, in de ogen van mijn fractie giftige wolhandkrab is aangenomen, zou ik graag binnen twee weken een brief van de regering ontvangen waarin zij aangeeft hoe zij deze motie denkt uit te voeren en hoe zij op dit punt consumentenvoorlichting zal geven.

De voorzitter:

Ik zal dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.