Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 66, item 15

15 Stemmingen Dyslexie en dyscalculie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over dyslexie en dyscalculie,

te weten:

  • - de motie-Van Meenen over de invloed van lesmethoden (32463, nr. 17).

(Zie vergadering van 20 maart 2013.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.