Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 66, item 20

20 Stemmingen Vierde EU-spoorpakket

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het behandelvoorbehoud vierde EU-spoorpakket,

te weten:

  • - de motie-Hoogland c.s. over een subsidiariteitsoordeel over het vierde Spoorpakket (33546, nr. 4);

  • - de motie-Van Tongeren over toegankelijke internetboekingssystemen (33546, nr. 5);

  • - de motie-Bashir over het overbrengen van de inhoud van de motie-Hoogland aan Europa (33546, nr. 6);

  • - de motie-Bashir over afzien van het onderzoek naar de gevolgen van het EU-spoorpakket (33546, nr. 7).

(Zie vergadering van 21 maart 2013.)

In stemming komt de motie-Hoogland c.s. (33546, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33546, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir (33546, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir (33546, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De heer Schouw van D66 heeft zojuist een brief gevraagd over de aangenomen motie over het opheffen van het vangstverbod van de giftige wolhandkrab. Ik zou de gevraagde informatie graag wat nader willen specificeren. Ik wil graag dat het kabinet uiteenzet wat de uitvoeringskosten van deze motie zijn om consumenten ook goed voor te lichten over de gevaren van dit product en of het allemaal wel de moeite waard is om die motie dan ook uit te voeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram over deze vraag naar aanleiding van de motie op stuk 32201, nr. 51 doorgeleiden naar het kabinet.

Hiermee is een einde gekomen aan de stemmingen.

De vergadering wordt van 16.00 uur tot 16.45 uur geschorst.

Voorzitter: Arib