Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 66, item 14

14 Stemmingen Bezuinigingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bericht "overheden eens over bezuinigingen",

te weten:

  • - de motie-Van Hijum/Merkies over een onderzoek naar de uitvoerbaarheid van decentralisaties (33400-B/33400-C, nr. 9);

  • - de motie-Van Hijum over heroverwegen van de Wet houdbare overheidsfinanciën inzake decentrale overheden (33400-B/33400-C, nr. 10);

  • - de motie-Van Hijum over het in beeld brengen van geschrapte of uitgestelde investeringen (33400-B/33400-C, nr. 11);

  • - de motie-Schouw over een onderzoek naar de risico's van decentralisaties (33400-B/33400-C, nr. 13).

(Zie vergadering van 19 maart 2013.)

In stemming komt de motie-Van Hijum/Merkies (33400-B, 33440-C, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum (33400-B, 33440-C, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum (33400-B, 33440-C, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouw (33400-B, 33440-C, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. Nu de motie is aangenomen, zou ik graag binnen twee weken van het kabinet een brief willen ontvangen over de vraag hoe het de motie zal uitvoeren, of de VNG daarbij betrokken is en hoeveel tijd het kabinet daarvoor denkt te nemen.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.