Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 66, item 17

17 Stemmingen Wet op de orgaandonatie

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen ( 32711 ).

(Zie vergadering van 20 maart 2013.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Pia Dijkstra (stuk nr. 8) tot het invoegen van artikel Ia.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Pia Dijkstra (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.