Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 66, item 18

18 Stemmingen Samenwerking Defensie EDA/Benelux

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Samenwerking Defensie EDA/Benelux,

te weten:

  • - de motie-Hachchi over het actualiseren van de Europese veiligheidsstrategie (21501-28, nr. 95);

  • - de motie-Hachchi over één EU-onderzoeksbudget voor interne en externe veiligheid (21501-28, nr. 96).

(Zie vergadering van 21 maart 2013.)

In stemming komt de motie-Hachchi (21501-28, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi (21501-28, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.