Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 66, item 16

16 Stemmingen Tijdelijke verhuur bij leegstand

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen ( 33436 ),

en over:

  • - de motie-Paulus Jansen over een periodieke rapportage (33436, nr. 25);

  • - de motie-Paulus Jansen over tijdelijke verhuurcontracten (33436, nr. 27);

  • - de motie-Voortman over de onderhoudsverdeling bij tijdelijke verhuur (33436, nr. 28);

  • - de motie-Voortman over extra voorwaarden die gemeenten mogen stellen (33436, nr. 29);

  • - de motie-Visser over vereenvoudiging van de regels en procedures (33436, nr. 30).

(Zie vergadering van 20 maart 2013.)

De voorzitter:

De amendementen-Visser (stuk nrs. 19 en 37) zijn ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komt het amendement-Visser (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Paulus Jansen (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Monasch (stuk nr. 34, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 34 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Visser (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Paulus Jansen (stuk nr. 8, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 8 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Visser (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Visser (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Visser (stuk nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD en de PvdA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Paulus Jansen (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Paulus Jansen (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Voortman (stuk nr. 32) tot het invoegen van onderdeel C.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Voortman (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Monasch (stuk nrs. 34 I en II), het gewijzigde amendement-Visser (stuk nr. 22), het gewijzigde amendement-Visser (stuk nr. 31) en het gewijzigd amendement-Voortman (stuk nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (33436, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (33436, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman (33436, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (33436, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Visser (33436, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.