Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 66, item 12

12 Stemmingen Staatsdeelnemingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Staatsdeelnemingen,

te weten:

  • - de motie-Van Vliet over zakenbank J.P. Morgan (28165, nr. 150);

  • - de motie-Van Vliet over het opschorten van de deal met HTM (28165, nr. 151);

  • - de motie-Merkies over uitvoering van de motie-Irrgang inzake het beloningsbeleid van de NS (28165, nr. 152);

  • - de motie-Merkies/Bashir over geen bonus aan de top van de NS in geval van boete (28165, nr. 153);

  • - de motie-Koolmees over het kwantificeren van risico's van investeringen in het buitenland (28165, nr. 154).

(Zie vergadering van 19 maart 2013.)

De voorzitter:

De motie-Merkies (28165, nr. 152) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op 17 februari 2011 de motie van het lid Irrgang (28165, nr. 122) door een grote Kamermeerderheid is aangenomen, die de regering verzocht de Nederlandse Spoorwegen wat betreft het beloningsbeleid in te delen in de categorie publiek-markt en daarbij de verhouding 75% publiek, 25% markt en 0% internationaal te gebruiken;

constaterende dat deze motie vooralsnog niet is uitgevoerd;

verzoekt de regering, de Kamer in de komende nota Staatsdeelnemingen aan te geven hoe deze motie wordt uitgevoerd en dit te betrekken bij het onderdeel over het beloningsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 157, was nr. 152 (28165).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Vliet (28165, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen

De motie op stuk nr. 151 is aangehouden.

De heer Van Vliet (PVV):

Voorzitter. Even een kleine correctie: de motie op stuk nr. 151 is niet aangehouden, ik wil de stemmingen daarover uitstellen.

De voorzitter:

Dat is eerder al in de regeling aan de orde geweest. Ik vergiste mij, maar dat kwam omdat vanuit uw vak werd geroepen dat de vorige motie niet in stemming moest komen. Vandaar de verwarring, maar dank voor uw verduidelijking.

In stemming komt de gewijzigde motie-Merkies (28165, nr. 157, was nr. 152).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Merkies/Bashir (28165, nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koolmees (28165, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.