Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231524 nr. 137

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 137 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 12 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het financiële wanbeleid bij Amarantis scholengroep tot een zeer zorgwekkende situatie heeft geleid;

van mening dat de minister nauwelijks mogelijkheden heeft om in te grijpen bij falende bestuurders;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar alternatieve bestuursmodellen in het onderwijs opdat een situatie als bij Amarantis in de toekomst wordt voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk