Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231524 nr. 139

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 139 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 12 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat benoemingen in raden van toezicht van onderwijsinstellingen door coöptatie tot stand komen;

overwegende dat potentiële kandidaten vaak worden geworven binnen de eigen denominatie of politieke richting;

overwegende dat onder hen veel actieve politici en actieve bestuurders binnen de overheid en binnen de (semi-)publieke sector zijn;

verzoekt de regering, deze bestuurders en politici uit te sluiten van toezichthoudende functies in onderwijsinstellingen, teneinde de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en neutraliteit te waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema