Kamerstukken in dossier 33162

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie; Brief inzake bilateraal Socialezekerheidsverdrag Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33162, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (74 kB)

  Brief aan Tweede Kamer inzake bilateraal socialezekerheidsverdrag Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-12-2015 2015-2016 33162, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (150 kB)

  Brief aan de Tweede Kamer van 29 september 2015 inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  28-10-2015 2015-2016 33162, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 33162, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (84 kB)

  Brief aan Tweede Kamer van 14 oktober 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-01-2015 2014-2015 33162, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie; Brief inzake toezegging Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33162, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (516 kB)

  Brief aan de Tweede Kamer van 3 juni 2014 inzake Bilateraal socialezekerheidsverdrag Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2014 2013-2014 33162, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie; Brief inzake brief TK bilateraal socialezekerheidsverdrag Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33162, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (43 kB)

  Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie; Verslag van een schriftelijk overleg inzake voorlichting Raad van State en uitspraak woonlandbeginsel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33162, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over een exportverbod van kinderbijslag in de EU (Kamerstuk 33750 XV, nr. 38)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33162, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal