Publicaties over dossier 33162

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie; Brief inzake bilateraal Socialezekerheidsverdrag Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33162, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (74 kB)

  Brief aan Tweede Kamer inzake bilateraal socialezekerheidsverdrag Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-12-2015 2015-2016 33162, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (150 kB)

  Brief aan de Tweede Kamer van 29 september 2015 inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  28-10-2015 2015-2016 33162, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130); Brief inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 33162, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (84 kB)

  Brief aan Tweede Kamer van 14 oktober 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-01-2015 2014-2015 33162, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie; Brief inzake toezegging Marokko

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33162, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (57 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet [[..]], houdende goedkeuring van de opzegging van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko en het bijbehorende Administratief Akkoord

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2014 Staatscourant 2014, 29414 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Wet Download icon PDF (14 kB)

  Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2014 Staatsblad 2014, 238 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Wet Download icon PDF (47 kB)

  Wet hervorming kindregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2014 Staatsblad 2014, 227 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet hervorming kindregelingen (Stb. 2014, 227)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2014 Staatsblad 2014, 228 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid