Publicaties over dossier 33162

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2014 Staatsblad 2014, 238 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet hervorming kindregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2014 Staatsblad 2014, 227 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Klein Koninklijk Besluit Download icon Open als PDF

  Besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet hervorming kindregelingen (Stb. 2014, 227)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2014 Staatsblad 2014, 228 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  agenda voor de vergadering van 17 juni 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Groene agenda

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatsblad 2013, 236 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (33162)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-02-2013 2012-2013 nr. 12, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (33162)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-02-2013 2012-2013 nr. 12, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (33162)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-02-2013 2012-2013 nr. 12, item 16 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Noten Download icon Open als PDF

  Vraag gesteld door het lid Merkies: ‘Kunt u nader ingaan op de koopkrachteffecten van het deelakkoord begroting 2013?’ : Schriftelijke antwoorden van de minister van Financiën op vragen gesteld in de eerste termijn vande algemene financiële beschouwingen en de behandeling van de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-11-2012 2012-2013 nr. 9, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal