Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 11

11 Stemmingen Ooievaar Freedom

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het VSO over de reactie op de brief inzake ooievaar Freedom,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over ontheffing terugplaatsing in vrije natuur (28286, nr. 533);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over houden van ooievaars (28286, nr. 534);

  • - de motie-Koopmans c.s. over ooievaarstand in krimpregio's (28286, nr. 535).

(Zie vergadering van 16 november 2011.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Koopmans c.s. (28286, nr. 535) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 533).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 534).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.