Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228286 nr. 535

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 535 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Voorgesteld 16 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit de geboorte van de zeven miljardste aardbewoner blijkt dat de ooievaar geen bedreigde diersoort is;

van mening, dat de Kamer besluitvorming over individuele ooievaars aan de regering dient over te laten;

van mening, dat deze besluitvorming wel van invloed kan zijn op bevolkingsaanwas in krimpregio's;

verzoekt de regering om de ooievaarstand in krimpregio's te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Ormel

Dijkgraaf