Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 17

17 Stemmingen Tewerkstelling van leraren

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs (32742).

(Zie vergadering van 16 november 2011.)

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Dijsselbloem c.s. (stuk nr. 10, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de nader gewijzigde amendementen-Dijsselbloem c.s. (stuk nr. 10, I tot en met V).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.