Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 15

15 Stemmingen Kwaliteitskorting huurtoeslag

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over kwaliteitskorting huurtoeslag,

te weten:

  • - de motie-Voortman/Groot over terugdraaien van de extra bezuiniging op de huurtoeslag (27926, nr. 173).

(Zie vergadering van 13 oktober 2011.)

Motie

De voorzitter: De motie-Voortmans/Groot (27926, nr. 173) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Voortman, Groot en Karabulut.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 174 (27926).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voortman (27926, nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.