Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228286 nr. 533

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 533 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 16 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij ooievaarsstation De Lokkerij in Drenthe al maandenlang een wilde ooievaar zit die is vrijgekocht uit de internethandel, maar die zonder ontheffing van de Dienst Regelingen niet mag worden vrijgelaten in de natuur;

constaterende, dat experts hebben vastgesteld dat deze ooievaar geen gedomesticeerd exemplaar betreft, maar een nakomeling is van vrij vliegende ouders, die onafhankelijk van mensen voedsel konden zoeken;

constaterende, dat experts voorts hebben vastgesteld dat deze ooievaar deel uitmaakt van de genenpool van de ooievaars in Nederland, waardoor uitzetting van dit dier geen enkel risico op ongewenste effecten zal opleveren voor de wilde populatie;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk ontheffing te verlenen voor de terugplaatsing van ooievaar Freedom in de vrije natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme