Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 9

9 Stemmingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken met het verzoek een parlementair voorbehoud te plaatsen bij de EU-wetgevingsvoorstellen inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014–2020 (33091, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Daartoe wordt besloten.