Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 8

8 Stemmingen huurprijsherziening woonboten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het VSO huurprijsherziening van ligplaatsen voor woonboten,

te weten:

  • - de motie-Paulus Jansen c.s. over rechtsbescherming woonbootbewoners (32730, nr. 3);

  • - de motie-Paulus Jansen c.s. over opschorting huurverhoging (32730, nr. 4).

(Zie vergadering van 15 november 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Paulus Jansen stel ik voor, zijn moties (32730, nrs. 3 en 4) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.