Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 5

5 Vragenuur

Vragen van het lid Recourt aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de minister, over de grote aanwezigheid van de Italiaanse maffia in Nederland.

De heer Recourt (PvdA):

Voorzitter. Wij kennen allemaal de maffia, een criminele organisatie met een werkwijze van moorden, omkopingen, afpersing. Het is een organisatie die samenlevingen grondig verziekt en van veiligheid is al helemaal geen sprake. Het radioprogramma Argos heeft boven water gekregen dat de maffia in de vorm van de 'ndrangheta – ik zeg het maar op zijn Nederlands – heel actief is in Nederland. De bovenwereld wordt geïnfiltreerd. Er zijn slapende cellen, die wachten op actie. Bij het horen van dat programma ben ik mij rot geschrokken. Helemaal nu de Nederlandse politie deze informatie in een geheim rapport bevestigt maar geen actie voorstelt.

Klopt de informatie uit Argos? Wat gaat de staatssecretaris doen om te voorkomen dat de maffia in Nederland net zo sterk wordt als bijvoorbeeld in Italië? Gaat de staatssecretaris specifieke kennis organiseren gericht op de bestrijding van de maffia in de vorm van een gespecialiseerde eenheid van de politie?

Hier laat ik het in eerste instantie even bij.

Staatssecretaris Teeven:

Voorzitter. Ik dank de heer Recourt voor zijn vragen. Het is al enige tijd bekend dat verschillende Italiaanse misdaadgroeperingen actief zijn in Nederland, waaronder de 'ndrangheta, waar Argos over heeft bericht. De verschillende maffiagroeperingen die onder meer in Nederland actief zijn, houden zich bezig met de handel in cocaïne en andere vormen van georganiseerde criminaliteit.

Wat gaan wij daaraan doen? Het is bekend dat de Dienst Nationale Recherche en het Landelijk Parket geprioriteerd zijn op een aantal velden. Dat gaat onder meer om de aanpak van de handel in heroïne en cocaïne. Vaak houden deze organisaties zich met die vormen van criminaliteit bezig. Die organisaties zijn al geprioriteerd. Daar werken de Dienst Nationale Recherche en het Landelijk Parket op dit moment ook aan. De heer Recourt vroeg of er een gespecialiseerde eenheid moet komen. Nee, dat hoeft niet, want deze vormen van criminaliteit en georganiseerde misdaad, zoals deze maffiagroeperingen, zijn al geprioriteerd binnen de huidige taakaccenten: handel in heroïne, handel in cocaïne, mensenhandel en vuurwapenhandel. Deze groeperingen vallen daar al binnen. De Dienst Nationale Recherche werkt al aan dit soort zaken.

De heer Recourt (PvdA):

Wat gebeurt, is levensgevaarlijk voor Nederland, want de organisatie achter die drugstransporten blijft volledig buiten schot. Je pakt de drugs af, maar de rot in de vorm van de organisatie snijd je niet weg. Dat maakt het mogelijk dat de maffia infiltreert, ook in de bovenwereld, in de eerlijke wereld van Nederland. Die tast dat op die manier aan. Dat staat ook met zo veel woorden in het rapport van het KLPD. Ik vraag de staatssecretaris nogmaals op welke wijze specifieke informatie over de maffia bij de Nederlandse politie bekend is en blijft. Wordt het rapport van het KLPD waar in Argos over wordt gesproken, ook openbaar gemaakt en, zo ja, wanneer? Kan niet meer prioriteit worden gelegd bij de opsporing van dit type zeer ernstige misdaad?

Staatssecretaris Teeven:

Het kabinet legt prioriteit bij de opsporing van dit soort zeer ernstige criminaliteit. Dat gebeurt al. De Dienst Nationale Recherche en het Landelijk Parket zijn daarmee belast. Ik wijs ook op een aantal zaken die in 2009 en 2010 hebben gespeeld, waarbij leden van Italiaanse misdaadgroeperingen ook in het kader van rechtshulpverzoeken vanuit Italië zijn aangehouden en uitgeleverd. Die zaken hebben veelvuldig de publiciteit gehaald. Van het rapport waar de heer Recourt naar vraagt, zal een publieksrapport worden gemaakt, dat begin 2012 openbaar wordt. Dan kan de Kamer daar ook kennis van nemen, want we zullen dat ook naar de Kamer sturen. De veronderstelling van de heer Recourt dat wij alleen kijken naar de verdovende middelen en niet naar de ondermijnende activiteiten, de vermenging van de boven- en onderwereld, financiële fraude en investeringen in de bovenwereld is onjuist. Dit zijn juist aandachtspunten van de Dienst Nationale Recherche. Ik wijs ook op de prioritering van de Dienst Nationale Recherche over 2010 en 2011. Ik verwijs ook naar het beleidsplan van het Landelijk Parket op dit punt. Er wordt druk aan gewerkt. Het kabinet sluit de ogen hier zeker niet voor. Ik denk dat de heer Recourt het mij niet kwalijk neemt dat ik niet in extenso aangeef hoe eraan gewerkt wordt.

De heer Recourt (PvdA):

Ik vind het antwoord van de staatssecretaris teleurstellend. Uit de uitzending blijkt dat Nederland het zicht op de maffia is kwijtgeraakt. De deskundige Bovenkerk bevestigt dit ook. Het blijkt dat er niet specifiek gerechercheerd wordt op de maffia en dat er geen specifieke kennis over de maffia wordt georganiseerd. Ik hoor de staatssecretaris zeggen dat hij doorgaat op de ingeslagen weg en alles laat zoals het is. We moeten echter absoluut voorkomen dat we over een paar jaar moeten constateren dat de maffia zich diep heeft ingevreten in de Nederlandse samenleving en dat we deze organisatie met veel meer moeite bestrijden; als dat dan überhaupt nog lukt.

Staatssecretaris Teeven:

Ik denk dat de heer Recourt mij niet goed verstaat. Ik zeg nadrukkelijk dat we een aantal aandachtsvelden hebben waaronder het bestrijden van de handel in cocaïne en heroïne en het bestrijden van criminele investeringen in de bovenwereld. Dat wordt nadrukkelijk meegenomen door de Dienst Nationale Recherche. De heer Recourt kan ervan verzekerd zijn dat de maffia de aandacht heeft van de Dienst Nationale Recherche en het Landelijk Parket.

De heer Recourt (PvdA):

Het is jammer dat het rapport van het KLPD pas in januari aan de Kamer beschikbaar wordt gesteld. Pas dan kunnen we een stapje verder komen. Als ik de uitzending van Argos goed heb begrepen is er geen sprake van specifieke op de maffia gerichte opsporing door de Nederlandse politie. In januari zullen we hierop doorgaan aan de hand van het rapport.

Staatssecretaris Teeven:

Ik heb het Argos ook horen zeggen, maar het is natuurlijk de vraag of Argos goed geïnformeerd is. De Kamer wordt in januari opnieuw geïnformeerd.

De heer Çörüz (CDA):

Hoe zit het met de rol van Europol en Eurojust bij de aanpak van internationale criminaliteit? Nu is het de maffia, maar een tijdje geleden zaten hier juist allerlei criminelen uit Ierland en Engeland. Ik wijs ook op de berichten van enkele weken geleden waaruit blijkt dat jonge kinderen uit Vietnam of de Filippijnen hier in de hennepteelt zouden zitten. Dit zijn allemaal internationale zaken. Wat doen Europol en Eurojust in dit verband? Kunnen we bovendien op korte termijn een brief krijgen van de staatssecretaris over welke internationale criminaliteit nu eigenlijk in Nederland de kop op steekt?

Staatssecretaris Teeven:

Het Landelijk Parket en de Dienst Nationale Recherche werken op verschillende terreinen waaronder die vormen van criminaliteit kunnen worden begrepen. Het gaat om de aanpak van harddrugsgerelateerde criminaliteit. Daar zitten enkele groeperingen in de heer Çörüz noemt. Tegelijkertijd gaan we niet al die groeperingen in het openbaar bij de naam noemen. We gaan het werk van politie en justitie niet moeilijker maken dan het op dit moment is. De Kamer kan ervan overtuigd zijn dat de Italiaanse maffia de volledige aandacht heeft van het Landelijk Parket en de Dienst Nationale Recherche.

De voorzitter:

Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoorden op deze vraag. Hij zal ook de volgende vraag beantwoorden.