Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 12

12 Stemmingen Forensisch onderzoek

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Forensisch onderzoek Rentree,

te weten:

  • - de motie-Paulus Jansen c.s. over terbeschikkingstelling functie (29453, nr. 213).

(Zie vergadering van 16 november 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.