Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (Icesave) (31371, nr. 329), te weten:

- de motie-Tony van Dijck over blokkeren van mogelijke steun aan IJsland (31317, nr. 330);

- de motie-Ten Broeke/Weekers over bieden van tegenwicht aan het gemarchandeer van IJsland (31371, nr. 331);

- de motie-Ten Broeke/Weekers over niet instemmen met toetreding van IJsland tot de EU voordat een akkoord over terugbetaling is bereikt (31371, nr. 332).

(Zie vergadering van 8 april 2010.)

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31371, nr. 330).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke/Weekers (31371, nr. 331).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke/Weekers (31371, nr. 332).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven