Aan de orde zijn de stemmingen in verband met wijzigingsvoorstellen op de lijst van controversiële onderwerpen (32333).

(Zie vergadering van 11 maart 2010.)

In stemming komt het voorstel van de VVD en het CDA (32333, nr. 37), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (32333, nr. 38, herdruk), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel F.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat hij is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 36, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat hij is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 36, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 36, III), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 36, IV), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat hij is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 36, V), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat hij is aangenomen.

Naar boven