Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-05-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-75-6396".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31371
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-04-13
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 6396
Identifier h-tk-20092010-75-6396
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 6396-6396
PS key HAN8586A17
Publicatiedatum 2010-05-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 75
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 6396
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (Icesave) (31371, nr. 329), te weten de motie-Tony van Dijck over blokkeren van mogelijke steun aan IJsland (31317, nr. 330), de motie-Ten Broeke/Weekers over bieden van tegenwicht aan het gemarchandeer van IJsland (31371, nr. 331) en de motie-Ten Broeke/Weekers over niet instemmen met toetreding van IJsland tot de EU voordat een akkoord over terugbetaling is bereikt (31371, nr. 332)
Vergaderjaar 2009-2010