Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5235

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat met voorstel voor aanwijzing van 5 projecten waar Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer betrekking op hebben als groot project (31089, nr. 70).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie te besluiten en de Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM) aan te wijzen als groot project.

Daartoe wordt besloten.