Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5238

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het verslag van de Europese Raad, te weten:

- de motie-De Roon over naleven van regels en afspraken door de lidstaten (21501-20, nr. 467).

(Zie vergadering van 17 februari 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.