Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5241

Aan de orde is de behandeling van:

het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (redactionele en technische verbeteringen) (32055, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel te besluiten.

Daartoe wordt besloten.