Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5244

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Natura 2000, te weten:

- de motie-Snijder-Hazelhoff over wijziging van de begrenzing van het gebied de Wieden (32123 XIV, nr. 154);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over heroverwegen van de wijzigingsvoorstellen die door de provincies zijn aangedragen (32123 XIV, nr. 155);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over uitgaan van "ja, mits"-principe bij toetsingen in het kader van Natura 2000 (32123 XIV, nr. 156);

- de motie-Koopmans/Cramer over de kosteneffectiviteit van maatregelen (32123 XIV, nr. 157);

- de motie-Koopmans c.s. over besluitvorming over de grens van het gebied Meijendel-Berkheide (32123 XIV, nr. 158);

- de motie-Cramer/Koopmans over niet nemen van aanwijzingsbesluiten zolang de afwegingskaders niet bekend zijn (32123 XIV, nr. 159).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Snijder-Hazelhoff stel ik voor, haar motie (32123-XIV, nr. 154) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Koopmans stel ik voor, zijn motie (32123-XIV, nr. 158) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (32123-XIV, nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (32123-XIV, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Cramer (32123-XIV, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Koopmans (32123-XIV, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.