Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5253

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat de Eerste Kamer in haar vergadering van dinsdag 16 februari 2010 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder het nummers 30424, 31358, 31998, en 31355 (R1848) heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

De volgende brieven

Geannoteerde agenda EU Informele bijeenkomst van ministers van Defensie op 24 en 25 februari 2010 - 21501-28-56

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 15 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van de actie Tegengas 2009 - 22343-242

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 12 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inventarisatie leeftijdsgrenzencontrolesystematiek detailhandel - 27565-104

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 15 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

AOW-partnertoeslag - 29389-25

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 16 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

DSB-onderzoeken - 31371-314

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 16 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitst beantw vragen inzake de ex ante-evaluatie van maatwerk beheer van wilde zwijnen - 31581-12

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 15 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op uw schriftelijke verzoek omtrent asielaanvragen - 31994-30

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 15 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten pilot decentralisatie toezicht Drank- en Horecawet - 32022-14

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 15 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aantallen dieren en sterftecijfers - 32123-XIV-151

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 15 februari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd