Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5242

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het spoor, te weten:

- de motie-Van Gent c.s. over niet uitkeren van een bonus na een negatief reisadvies (29984, nr. 213);

- de motie-Eski over de opdracht aan ProRail om mee te werken aan het oorspronkelijke ontwerp voor een overweg bij Didam (29984, nr. 214);

- de motie-Aptroot/Eski over niet toekennen van bonussen over het jaar 2009 (29984, nr. 215).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (29984, nr. 213).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eski (29984, nr. 214).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Eski (29984, nr. 215).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.